• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar wordt verruimd. De schenking moet dan wel benut worden voor de eigen woning. De hoogte van de vrijstelling wordt structureel

verruimd van € 53.016 in 2016 tot € 100.000 in 2017. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind. Hierdoor kan er ook buiten de gezinssituatie gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de leeftijdsbeperking van kracht. Deze verruiming zal om budgettaire redenen pas in werking treden per 1 januari 2017. De schenking moet verband houden met de volgende zaken:

• de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
• de afkoop van rechten van erfpacht;
• opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
• de aflossing van de eigenwoningschuld;
• of een restschuld van de vervreemde eigen woning van het kind.

Facebook

Maps