• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Belastingplichtigen die hun berichtenbox op MijnOverheid.nl hebben geactiveerd krijgen sinds 1 september 2016 meer berichten. Vanaf deze datum worden ook berichten over het belastingjaar 2014 en volgende jaren in de berichtenbox geplaatst die betrekking hebben op:

  • Ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting
  • Navorderingsaanslagen inkomstenbelasting
  • Uitspraken op verzoek ambtshalve vermindering van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting
  • Uitspraken op bezwaar
  • Beschikking teruggave middelingsverzoek
  • Carryback
  • Wijziging voorlopige aanslag of teruggave inkomstenbelasting

Deze berichten worden gedurende ten minste twee jaar ook nog op papier aan de belastingplichtigen gezonden. Daarna zijn ze uitsluitend digitaal beschikbaar.

Facebook

Maps