• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Wanneer de onderneming een besloten vennootschap (BV), een naamloze vennootschap (NV) of coöperatie is, dan is er de wettelijke verplichting tot publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de omvang van de onderneming hoeft niet de hele jaarrekening gepubliceerd te worden.

Facebook

Maps