• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Voor ondernemingen die personeel in dienst hebben kunnen wij de volledige loonadministratie verzorgen. Denk hierbij aan ondermeer:

  • Het maken van de loonstroken
  • Het opstellen en indienen van aangiftes loonheffingen
  • Het aanmelden van werknemers bij het pensioenfonds
  • Het indienen van pensioenopgaves bij de pensioenfondsen
  • Correspondentie met de belastingdienst
  • Het opstellen arbeidsovereenkomsten

Facebook

Maps