• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Hoe werkt dat nu: samenwerken in een maatschap? Het organisatiemodel is bijna ideaal. Egalitair, mensen werken vrijwillig, op voet van gelijkheid met elkaar samen. De aanvoerder is een primus interparus, de eerste onder zijn gelijken. Hij of zij is het gezicht naar buiten en werkt, gedragen door zijn medepartners, aan het grotere doel: Het accountantskantoor waaraan en waarin zij samen werken, innoveren en zorgen voor een duurzaam kantoor. Jan Wietsma's 'Rumoer in de maatschap' nuanceert dit beeld. Schuimstras kantoor voldoet formeel aan de eerder genoemde eigenschappen, maar dan komt de menselijke maat. De beslommering binnen Schuimstra's kantoor en zijn vennoten/collegas staan centraal. Rumoer in de maatschap gaat over hun individuele ambities, hun onderlinge verhoudingen en verschillen. Het gaat over de veranderingen in het accountantsberoep en de maatschappij. En vervolgens over de besluitvaardigheid en besluiteloosheid binnen een fictief accountantskantoor. Maar zo fictief is het niet. Voor veel lezers biedt het feuilleton een beeld geen feest - van herkenning. Het gevoel van 'Hé, dat maken wij hier ook mee.' Inmiddels hebben enkele duizenden Rumoer in de maatschap online gelezen en biedt het, zo blijkt uit reacties die bij Jan en bij ons binnenkwamen een doorkijk in een samenwerkingsverband dat maatschap heet. Voor wie wil weten welke valkuilen je binnen een maatschap tegen kan komen, lees dan deze extrapolaties uit Jan Wietsmas lange ervaring in accountancyland. Frans Heitling, hoofdredacteur Accountancynieuws

Facebook

Maps